Opóźnia się ogłoszenie przetargu na wyłonienie firmy, która zaprojektuje i rozbuduje system ITS w Bielsku-Białej. Według planów, do procedury przetargowej miało dojść w czwartym kwartale 2019. MZD szacuje, że drugi etap systemu ruszy do końca 2021.

W drugim etapie rozbudowy ITS zainstalowany zostanie podsystem sterowania i zarządzania ruchem wraz ze stacjami pomiaru potoków ruchu (natężenie, struktura rodzajowa i kierunkowa) oraz sygnalizacje w ciągu ul. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Bystrzańską, Piłsudskiego oraz w al. Gen. Andersa. Na przystankach pojawi się kilkanaście dodatkowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, a na tzw. rogatkach miasta ustawione zostaną tablice zmiennej treści.

Do wyłonienia firmy, która rozbuduje system miało dojść w IV kw. 2019, ale przetargu nie ogłoszono. - Obecnie wyłaniana jest firma wykonawcza, która będzie świadczyć usługi w zakresie inżyniera kontraktu dla zadania rozbudowy ITS w Bielsku-Białej. Inżynier kontraktu zweryfikuje dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę systemu - wyjaśniają w MZD. Planowany termin wdrożenie II etapu to koniec 2021 roku.

Szacunkowo inwestycja ma kosztować ok. 11 mln zł. Środki na rozbudowę systemu ITS miasto chce pozyskać z funduszy europejskich. Dzięki inwestycji ma nastąpić poprawa wydajności i niezawodności systemu transportowego miasta oraz komfortu podróżowania i warunków ruchu pojazdów, w tym funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

bak