Miasto i Nadleśnictwo Bielsko znajdą dodatkowe środki finansowe, by zwiększyć budżet przewidziany na modernizację amfiteatru w Lipniku. Dodatkowe pieniądze są niezbędne, bo oferty złożone przez wykonawców w dwóch przetargach na realizację projektu znacząco przewyższały kosztorys.

Dotychczas odbyły się dwa przetargi na modernizację amfiteatru znajdującego się na granicy Bielska-Białej i Kóz. W pierwszym oferty złożyły dwie firmy, które oczekiwały zapłaty w wysokości odpowiednio 2,29 i 2,59 mln zł. W drugim konkursie wystartowały trzy firmy, które za wykonanie prac budowlanych zażądały od 2,35 do 2,74 mln zł (przewidziany budżet inwestycji to 1,57 mln zł).

W tej sytuacji władze Bielska-Białej i Nadleśnictwa Bielsko postanowiły znaleźć dodatkowe środki finansowe, by zwiększyć budżet inwestycji. W projekcie uchwały budżetowej miasta, która trafi na styczniową sesję Rady Miejskiej znalazł się zapis o przeznaczeniu dodatkowej kwoty 600 tys. zł na modernizację amfiteatru w Lipniku.

bak