Wiosną powinna ruszyć długo oczekiwana rozbudowa skrzyżowania ul. Cieszyńskiej, Lompy i Kopernika w Bielsku-Białej. To przygotowanie układu drogowego do budowy w tym miejscu parkingu wielopoziomowego. Inwestycja ma kosztować ponad 7 mln zł.

MZD w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Cieszyńskiej, Lompy i Kopernika. Inwestycja zakłada m.in. przebudowę chodników, istniejących zjazdów, infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna i ciepłownicza), budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, murów oporowych i schodów terenowych. Wcześniej wyburzony został budynek kolidujący z inwestycją, a w momencie budowy parkingu wielopoziomowego konieczne będzie przeniesienie szaletu miejskiego.

Rondo ma zapewnić dojazd do projektowanego parkingu. Budowa odbywać się będzie w kwartale śródmiejskim w otoczeniu budynków wpisanych do rejestru zabytków. W sąsiedztwie znajdują się budynki prokuratury, muzeum bajki i sądu. Teren jest pod ochroną archeologiczną i konserwatora zabytków. Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania kontraktu. Według szacunków MZD, koszt budowy wyniesie ok. 7,2 mln zł.

bak