Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wybrał firmę, która przeprowadzi remont drugiej części parkingu przed przychodnią zdrowia przy ul. Komorowickiej. Prace budowlane kosztować będą blisko 95 tys. zł i mają potrwać ok. 30 dni.

Obecnie nawierzchnia parkingu przy ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej posiada liczne nierówności i zagłębienia przez co niemożliwe jest prawidłowe odwodnienie terenu. Część wód opadowych zbiera się w zagłębieniach i nie spływa prawidłowo do istniejącej studni ściekowej. W czerwcu 2018 w interpelacji do władz miasta o pilny remont parkingu wnioskował radny Bronisław Szafarczyk, który był świadkiem, jak przy opadach deszczu parking zamienia się w olbrzymią sadzawkę.

Część parkingu została już wyremontowana, a pozostały teren zmodernizowany zostanie w najbliższych tygodniach. Celem planowanej przebudowy jest poprawa jakości nawierzchni oraz usprawnienie odwodnienia. Rozebrana nawierzchnia z płyt zastąpiona zostanie betonem asfaltowym. Prace inwestycyjne kosztować mają 95 tys. zł i potrwają ok. 30 dni.

bak

Foto: Bronisław Szafarczyk