Dwie duże organizacje samorządowe - Śląski Związek Gmin i Powiatów, którego członkiem jest Bielsko-Biała, a także Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka, któremu przewodniczy prezydent Jarosław Klimaszewski sprzeciwiają się majowemu terminowi wyborów prezydenckich.

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka wydały równolegle stanowiska w sprawie zaplanowanych na 10 maja br. wyborów prezydenckich. Samorządowcy apelują o przesunięcie terminu wyborów, podkreślając przede wszystkim, że ich przeprowadzenie w maju może być niebezpieczne dla zdrowia i życia wyborców.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza 140 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, zaś do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka należy 41 samorządów.

bb

Foto: UM Bielsko-Biała