Od najbliższego poniedziałku wszystkie przedszkola publiczne w Bielsku-Białej wznowią stacjonarne zajęcia opiekuńcze. Placówki są gotowe do przyjęcia dzieci zgodnie z wytycznymi GIS i MEN. Nie wiadomo jednak, czy uda się uruchomić maksymalny potencjał organizacyjny przedszkoli ze względu na problemy kadrowe.

Prace związane z przygotowaniem placówek do bezpiecznego wznowienia działalności trwały od początku maja. Urząd Miejski zapewnił przedszkolom odpowiednią ilość i rodzaj środków ochrony, higieny osobistej oraz dezynfekcyjnych. Dyrektorzy przedszkoli otrzymali procedury bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego zgodne z wytycznymi GIS (zob. nasz artykuł Przedszkola i żłobki zamknięte do 17 maja. Miejsca wystarczy tylko dla 30 proc. dzieci?).

Równolegle z pracą stacjonarną będą prowadzone zajęcia na odległość dla dzieci, których rodzice zadecydowali o pozostawieniu ich w domach. Zobowiązano dyrektorów do ustalenia zgodnej z wytycznymi GIS i MEN organizacji pracy poszczególnych grup i harmonogramów pracy dla nauczycieli, którzy mają prowadzić zajęcia stacjonarne, oraz równolegle dla realizujących nauczanie na odległość.

Miasto zobowiązało dyrektorów do przekazania informacji rodzicom i zakwalifikowania dzieci do objęcia opieką w przedszkolach zgodnie z przyjętymi kryteriami pierwszeństwa (zob. tabelkę TUTAJ). O kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie potwierdzonych przez rodziców kryteriów pierwszeństwa. W przypadku dzieci z równorzędną liczbą punktów o przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację dziecka.

Urząd Miejski szacuje, że obecne możliwości organizacyjne przedszkoli to w skali miasta 1.984 miejsca (w normalnych warunkach 5.193), co stanowi 38,2 proc. wszystkich miejsc. Chęć powrotu zgłoszono w odniesieniu do 1.124 dzieci, co stanowi 21,7 proc. ogółu dzieci uczęszczających do przedszkoli w ciągu roku szkolnego (5.168). Do wykorzystania w kolejnych dniach pozostało 44,8 proc. miejsc. Po 18 maja dzieci będą przyjmowane do przedszkola sukcesywnie po zgłoszeniu przez rodzica i w miarę wolnych miejsc

Nie wiadomo jednak, czy uda się uruchomić maksymalny potencjał organizacyjny przedszkoli. Będzie to w dużym stopniu zależeć od sytuacji kadrowej. Pracownicy przedszkoli korzystają obecnie z zasiłków opiekuńczych nad dziećmi, ze zwolnień lekarskich, urlopów zdrowotnych czy macierzyńskich.

bb