Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej powoli wraca do normalnego funkcjonowania po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19. Na ten moment możliwe są już egzaminy teoretyczne, które będą przeprowadzane w nowym reżimie sanitarnym. Niedługo możliwość podejścia do egzaminu praktycznego będą mieli kandydaci na motocyklistów, ale przyszli kierowcy osobówek muszą jeszcze poczekać.

Od 13 maja WORD wznowił zapisy na egzaminy teoretyczne, które teraz będą odbywać się w mocno ograniczonej formule. Zapisać się można wyłącznie zdalnie, a osoba podchodząca do testu musi wyrazić zgodę na przestrzeganie określonych zasad. Ośrodek zapewnia egzaminowanym dostęp do środków dezynfekujących, jednak każdy zainteresowany musi posiadać własną maseczkę i rękawiczki ochronne. Niedopuszczalne jest zasłanianie twarzy szalikiem bądź chustą.

Może odmówić przyjęcia na egzamin

Osoba przystępująca do egzaminu musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz ewentualnych wyjazdach w ostatnim czasie za granicę. Podpis składa zarówno w swoim imieniu, jak i poświadcza za wszystkich mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Trzeba także wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała w czasie wizyty w ośrodku. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury, kaszlu lub kataru WORD może odmówić przyjęcia na egzamin, ale bez konsekwencji utraty opłaty.

Oświadczenie będzie podstawą dopuszczenia do egzaminu bądź odmowy jego przeprowadzenia. W przypadku odmowy nie będzie konsekwencji utraty opłaty za egzamin. Osoba egzaminowana nie utraci opłaty także w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby. Należy wtedy poinformować pisemnie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) przed egzaminem o zaistniałej sytuacji. Nowy termin egzaminu zostanie wyznaczony w najbliższym możliwym terminie, ale nie wcześniej niż po upływie 14 dni.

Wstęp na teren WORD mają jedynie osoby zdające egzamin w danym dniu i o konkretnej godzinie. Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane.

Wznowienie egzaminów na kategorię A

Osoby, które miały ustalony termin egzaminu w okresie od 12 marca do 13 maja i z oczywistych przyczyn się on nie odbył, są w pierwszej kolejności powiadamiane telefonicznie o możliwości przystąpienia do testu w najbliższym czasie. Ponadto aby zachować zasady bezpieczeństwa, wdrożono możliwość zdawania w dwóch osobnych salach. Pierwsza (ta, która funkcjonowała do tej pory) może pomieścić jednorazowo trzy osoby, a druga - nowo otwarta - pięć. Po zakończeniu egzaminu sale są przewietrzane i dezynfekowane.

- Aby uniknąć kolejek, uruchomiliśmy również pracę w soboty - mówi Łukasz Drob, dyrektor WORD w Bielsku-Białej. Do końca maja sobotnie testy będą odbywać się od 7:00 do 15:00.

Od przyszłego tygodnia będą możliwe egzaminy praktyczne dla kategorii A. Później, w jeszcze nieokreślonych terminach, wznowione zostaną egzaminy kolejno na kategorie D, C+E i na końcu B. - Kategoria B wymaga bezpośredniego kontaktu egzaminatora ze zdającym, dlatego wznowimy ją na samym końcu. Nie ma konkretnego terminu. Na bieżąco będziemy obserwować sytuację oraz działania innych ośrodków - tłumaczy dyrektor Drob.

W przypadku egzaminów na kategorię A warunkiem bezwzględnym jest posiadanie przez przystępującego własnego atestowanego kasku, ochraniaczy oraz słuchawek z mikrofonem.

Adam Kanik