W Bielsku-Białej trwają remonty zabytków, na które miasto przekazało dotacje. Wśród obiektów, które są odnawiane dzięki pomocy samorządu są trzy kościoły. W tym roku Rada Miejska przyznała na ten cel 2 mln zł. Remontowana jest m.in. secesyjna kamienica Pod Żabami.

Katedra św. Mikołaja otrzymała dotację na remont elementów kamiennych sfery cokołowej, kościół im. Marcina Lutra Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej - na remont elewacji frontowej, a ewangelicki kościół Zbawiciela na placu Marcina Lutra - na remont konserwatorski organów.

Koszt remontu kościoła im. Marcina Lutra wynosi 300 tys. zł. Kwota ta stanowi 62 proc. planowanych nakładów. Prace koncentrują się na frontowej fasadzie elewacji świątyni oraz elewacji wieży. Prace są niezbędne, bowiem z murów odpadały fragmenty gzymsów. Remont powinien zakończyć się do jesieni. Kościół był do tej pory remontowany etapami - odnowiono m.in. dach na wieży i ołtarz główny, a także odmalowano wnętrza. Restauracji doczekała się też zewnętrzna elewacja świątyni, z wyjątkiem frontowej fasady oraz wieży.

W marcu tego roku ruszył remont elewacji kamienicy Pod Żabami. Prace prowadzone są na podstawie projektu opartego o badania stratygraficzne oraz zachowaną ikonografię. Poza elewacją remont przejdą także korytarz i klatka schodowa, wymieniona zostanie również stolarka okienna w częściach wspólnych budynku.

Secesyjna kamienica powstała w 1903 roku. Swoją nazwę zawdzięcza postaciom dwóch biesiadujących żab umieszczonym na portalu od strony ul. Targowej. Kolorystyka elewacji zostanie wykonana w technologii laserunku (przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niższych warstw). Podobne prace prowadzone są w kościele im. Marcina Lutra. Tu również wykonawca wypracowuje profile i gzymsy.

Prace remontowe postępują też w zabytkowych kamienicach przy ul. 3 Maja 29, ul. Adama Mickiewicza 21, ul. 11 Listopada 19, ul. Mickiewicza 19/Sienkiewicza 4, ul. Ratuszowej 2, ul. Orkana 20, Rynek 27 i Rynek 31.

bb

Foto: UM w Bielsku-Białej