Kuria bielsko-żywiecka Kościoła katolickiego opublikowała wskazania w sprawie przebiegu tegorocznych uroczystości pierwszokomunijnych. Dziecko może przyjmować komunię do ust lub na rękę. Należy zrezygnować z uroczystych procesji, pokropienia, popołudniowych nabożeństw, a także ze zdjęć grupowych.

Jak wskazuje bielska kuria, decyzję o terminie i organizacji uroczystości pierwszokomunijnych podejmuje proboszcz wraz z rodzicami przy uwzględnieniu faktycznego stanu przygotowania dzieci.

Możliwa jest organizacja uroczystości dla wszystkich dzieci, w mniejszych grupach lub indywidualne. Wyboru formy należy dokonać przy uwzględnieniu norm sanitarnych obowiązujących w danej świątyni (liczba osób, odpowiednie odstępy między wiernymi). Trzeba wziąć pod uwagę konieczność uczestniczenia w uroczystości przynajmniej rodziców dziecka i chrzestnych.

Sposób przyjmowania komunii przez dziecko (do ust lub na rękę) powinien być ustalony w trakcie konsultacji proboszcza z rodzicami. - Byłoby pożądane, gdyby cała grupa przyjmowała komunię w jeden sposób - czytamy. Przy spowiedzi należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja, folia, niecałowanie stuły, ewentualnie osobne pomieszczenie z konfesjonałem).

Kuria bielsko-żywiecka nakazuje rezygnację z uroczystych procesji, pokropienia i popołudniowych nabożeństw, a także ze zdjęć grupowych.

bb