Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy ul. Schodowej wraz ze schodami przy ul. Zamkowej 8. Wykonawca będzie miał dziesięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i odpowiednich zezwoleń konserwatorskich.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy ul. Schodowej i schodów w rejonie budynku przy ul. Zamkowej 8 oraz uzyskania pozwolenia na budowę i odpowiednich zezwoleń konserwatorskich. Projekt przebudowy ul. Schodowej musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starówki.

Projekt ma uwzględniać ograniczony ruch pojazdów dostawczych na ciągu pieszym, zabezpieczenie sąsiadujących budynków przed spływem wody oraz uwag i wymagania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej. Planowana jest także przebudowa lub budowa oświetlenia, kanału technologicznego i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała dziesięć miesięcy na realizację projektu.

bak