Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej radni przyjęli projekty uchwał, które mają pomóc w sporządzeniu dokumentacji projektowej i konserwatorskiej remontu dwóch zabytkowych kamienic. Dla budżetu miasta kwoty dotacji nie są wielkie, ale dla prywatnych właścicieli budynków mogą być znaczące.

Miejski konserwator zabytków Jacek Konieczny przedstawił we wtorek Radzie Miejskiej uchwały w sprawie dofinansowania projektów budowlanych remontów konserwatorskich dla osób fizycznych, które są właścicielami dwóch bielskich nieruchomości.

W przypadku budynku przy ul. Zamkowej 8 wnioskujący prosili o dotację w wysokości ponad 12,8 tys. zł na opracowanie projektu remontu obiektu. - Kamienica jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod pozycją A/507/2018. Zbudowana w 1897 roku dla Karola Mikscha zwanego Allegri w stylistyce historyzmu, w tzw. kostiumie francuskim. Stanowi jeden z nielicznych przykładów tego typu architektury w skali całego miasta - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła też uchwałę w sprawie dofinansowania projektu remontu kamienicy przy ul. Lubertowicza 3, dawnego domu mieszkalnego dla nauczycieli, który stanowi element zespołu budynków Gimnazjum Polskiego - obecnie LO im. Mikołaja Kopernika. Budowa gimnazjum była w latach 1924-1928 jedną z poważniejszych inwestycji wojewódzkich w odrodzonej Polsce. - Całe założenie zaprojektowane zostało przez znanego cieszyńskiego architekta Alfreda Wiedermanna i stanowi przykład wybitnej architektury doby międzywojennego modernizmu - czytamy. W tym przypadku kwota dotacji wynosi ponad 27,3 tys. zł.

AK