Ponad 129 tys. bielszczan jest uprawnionych do głosowania w dzisiejszych wyborach na Prezydenta RP. Lokale wyborcza otwarte będą do godz. 21.00. W trakcie dnia podamy informacje o frekwencji w Bielsku-Białej, a po zamknięciu lokali będziemy oczekiwać na wyniki głosowania w naszym mieście. Do momentu zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

Rozpoczęło się głosowanie w wyborach na Prezydenta RP. Lokale wyborcze otwarte będzie od godz. 7.00 do 21.00. Jak oddać głos w wyborach? Każdy głosujący otrzyma kartę do głosowania formatu A4 na której znalazło się nazwiska jedenastu kandydatów. Aby oddany głos był ważny, należy postawić znak "X" w tylko jednej kratce przy nazwisku kandydata. Jeżeli w niedzielnym głosowaniu żaden z nich nie zdobędzie przynajmniej 50 proc. głosów, druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca. Wtedy głosować można będzie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobędą największą liczbę głosów.

Na terenie Bielska-Białej utworzonych zostało 76 obwodowych komisji wyborczych - 67 stałych i dziewięć odrębnych (m.in. w szpitalach, zakładach opiekuńcznych czy areszcie). Ich adres oraz granice można sprawdzić na stronie PKW. W naszym mieście uprawnionych do głosowania jest 129 059 osób.

Ze względu na stan epidemiologiczny, w komisji może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 4 mkw. (wyłączając komisję wyborczą). Członkowie komisji są wyposażeni w środki ochrony osobistej: maseczki lub przyłbice i rękawiczki jednorazowe. Pomiędzy ich stanowiskami powinno być zachowane 1,5 metra odstępu. W trakcie pracy kilkukrotnie przeprowadzana będzie dezynfekcja klamek, stołów, urn i innych powierzchni z którymi głosujący mogą mieć kontakt, lokale wyborcze będą także wietrzone.

Wyborcy obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans dwóch metrów od innych osób. Zalecane jest także przyniesienie własnego długopisu. Jak przy każdych wyborach nie należy zapominać o przyniesieniu dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.

W trakcie dnia redakcja portalu będzie relacjonować przebieg głosowania w Bielsku-Białej, nasłuchiwać doniesień o frekwencji, a po zamknięciu lokali wyborczych o wynikach głosowania w naszym mieście. 

Aktualizacja, godz. 10.10
Bez zakłóceń głosowanie w wyborach przebiega w naszym mieście. Wszystkie lokale wyborcze rozpoczęły pracę zgodnie z planem. - Żadne zawiadomienia o naruszeniu ciszy wyborczej nie wpłynęły do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - poinformował portal asp. szt. Roman Szybiak z bielskiej policji.

bak, pb