Policjanci wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej rozpoczynają kontrolę stanu technicznego autobusów w czasie wakacji. Badanie odbywa się na pisemny wniosek organizatora przejazdu lub przewoźnika na dolnej płycie PKS.

Zgłoszenie pisemne organizatora lub przewoźnika, (którego wzór można pobrać TUTAJ) należy przesłać z trzydniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej: rd@bielsko.ka.policja.gov.pl. Termin ten pozwala racjonalnie zaplanować i wykorzystać patrole w dniach, w których zgłoszono kilka kontroli autobusów, a są to nierzadko dni wolne od pracy lub czas ferii zimowych oraz wakacji.

Kontrole autobusów prowadzane są na dolnej płycie dworca PKS u zbiegu ul. Warszawskiej i Lipowej w Bielsku-Białej. Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę ok. godzinę przed zabraniem pasażerów. Kontrola może zostać przeprowadzona także z pasażerami lecz w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest niemożliwa. Przewoźnik lub organizator w tej sytuacji organizuje podstawienie innego autobusu, którego kontrolę można ustalić telefonicznie z oficerem dyżurnym KMP w Bielsku-Białej - tel. 47 584 12 90 lub 47 857 12 55.

bb