W Polsce helikopterami mogą prowadzić jedynie osoby legitymujące się licencją na wykonywanie lotów. Co ważne - jej rodzaj musi być odpowiednio dopasowany do celu wykorzystania. Inne uprawnienia uzyskuje pilot wykonujący loty rekreacyjne, a jeszcze inne w przypadku lotów zawodowych. Zainteresowani, którzy chcą uzyskać licencję pilota, muszą spełnić warunki formalne i uzyskać pozytywny wynik egzaminu Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przed przystąpieniem do niego należy odbyć kurs pilotażu helikoptera. Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do kursu?

Kurs pilotażu helikoptera – jakie wymagania formalne musi spełniać kandydat?

Większość pilotów w pierwszej kolejności zdobywa licencję pilota lekkich śmigłowców (LAPL(H)), która umożliwia sterowanie helikopterem o masie do 2 ton, z 3 pasażerami na pokładzie. Co ważne, osoby, które zdadzą egzamin z języka angielskiego, mogą wykonywać loty na terenie całej Europy.

Kandydat pragnący przystąpić do szkolenia, a następnie do egzaminu licencjonującego musi mieć ukończone 17 lat w chwili podejścia do egzaminu, ale też uzyskać orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy LAPL, które potwierdzi jego zdolność do wykonywania zawodu pilota.

Jak przebiega kurs na pilota helikoptera?

Kurs na pilota helikoptera jest przeprowadzany równolegle w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmuje szkolenie teoretyczne w wymiarze 100 godzin i omawia m.in. zagadnienia prawa lotniczego, meteorologii, nawigacji czy też zasad lotu. W zależności od wyboru firmy szkoleniowej może się ono odbyć pojedynczo lub grupowo. Część zajęć może być prowadzona w formie wykładów, a część wiedzy wymaga samodzielnego przyswojenia.

Drugim etapem szkolenia są zajęcia praktyczne składające się z 40 godzin lotu. Co ważne, 30 godzin lotu odbywa się w obecności instruktora, natomiast pozostałe 10 jest lotem samodzielnym, pod nadzorem osoby kształcącej.

Uzyskanie licencji

Po ukończeniu kursu na pilota helikoptera kandydat może podejść do egzaminu teoretycznego, który jest organizowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku umożliwia przystąpienie do kolejnego egzaminu – praktycznego. Odbywa się on z udziałem egzaminatora i polega na locie śmigłowcem. Licencję pilota uzyskują tylko osoby, które obydwa egzaminy zakończyły wynikiem pozytywnym.

Licencja a uprawnienia

Piloci helikopterów mogą uzyskać odpowiednie licencje. PPL (H) umożliwia pełnienie funkcji pilota dowódcy lub drugiego pilota podczas niekomercyjnych lotów. Stąd też pozwala on jedynie na wykonywanie lotów rekreacyjnych, chyba że pilot ma uprawnienia instruktora lub egzaminatora, wówczas może prowadzić szkolenia i sprawdzać umiejętności kandydatów.

Drugim rodzajem licencji jest CPL (H), czyli licencja pilota śmigłowca zawodowego o znacznie szerszych uprawnienia. Osoba, która je uzyskała, może być pilotem głównym lub drugim podczas lotów komercyjnych. Oznacza to, że może wykonywać loty wycieczkowe czy też pracować w pogotowiu lotniczym. Tak samo, jak w przypadku wcześniejszej licencji, po uzyskaniu uprawnień może prowadzić kursy i sprawdzać umiejętności kandydatów.

Zobacz: Kursy pilotażu Helipoland

Artykuł sponsorowany