Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ma nowego rektora. Został nim dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, dotychczasowy dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki bielskiej uczelni. Nową funkcję obejmie 1 września.

Dr hab. inż. Jacek Nowakowski jest absolwentem wydziału budowy maszyn Politechniki Łódzkiej Filli w Bielsku-Białej, specjalność samochody i silniki. Pracę w Instytucie Technologiczno-Samochodowym podjął jeszcze na studiach w 1984 roku. Jest wychowankiem profesorów Jana Wajanda i Macieja Sobieszczańskiego. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1998 roku, a rozprawę habilitacyjną obronił dziewięć lat później.

W swojej pracy naukowej zajmuję się zasilaniem i sterowaniem silników spalinowych, modelowaniem procesu roboczego silników spalinowych, eksploatacją układów napędowych pojazdów samochodowych. Wyniki swoich prac dotyczących doładowania silników prezentował m.in. na Konferencji SAE w Detroit w USA.

Nowy rektor bielskiej uczelni dotychczas pełnił funkcję m.in. prodziekana ds. studentów wydziału budowy maszyn i informatyki oraz pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia ATH. Cztery lata temu został wybrany na stanowisko dziekana wydziału budowy maszyn i informatyki bielskiej ATH.

bb