Najnowszą edycję rankingu Miast przyjaznych dla biznesu opublikował magazyn Forbes. W kategorii miast na prawach powiatu Bielsko-Biała uplasowała się na bardzo wysokiej szóstej pozycji. W ub. roku w naszym mieście powstały 193 firmy.

Ranking miast przyjaznych dla biznesu Forbesa powstał w oparciu o podział miast i gmin na pięć kategorii według liczby mieszkańców. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę - w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców - liczbę netto rejestracji nowych spółek w danej miejscowości (po odjęciu od nowych rejestracji upadłości i wykreśleń z rejestru); liczbę zarejestrowanych spółek zagranicznych, saldo migracji spółek (przeniesione do miejscowości minus wyprowadzone z niej). Temu ostatniemu czynnikowi autorzy przyznali wagę trzy razy wyższą niż pozostałym. Dane do zestawienia pochodzą z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej.

W kategorii miast od 150 do 299 tys. mieszkańców nasze miasto znalazło się na szóstej pozycji. Przed nami są Białystok, Rzeszów, Gdynia, Katowice i Olsztyn. Stawkę zamykają Kielce. W zeszłym roku w Bielsku-Białej powstały 193 nowe spółki (1,13 na 1 tys. mieszkańców). W mieście przybyły też 44 firmy zagraniczne.

Ranking rozróżnia w kraju najważniejsze ośrodki gospodarcze, w których rodzi się bardzo wiele nowych firm - to poza Warszawą również Wrocław, Poznań, Kraków oraz Lublin. Jak zaznaczają autorzy raportu, oprócz nich dosyć aktywny jest również Górny Śląsk oraz okolice Trójmiasta.

Foto: UM Bielsko-Biała