Czy w związku z zapaścią dochodów budżetowych Bielska-Białej planowane są zwolnienia urzędników? Problem ten mieli poruszyć mieszkańcy miasta na spotkaniu z radnym Andrzejem Gackiem, który o wyjaśnienia zwrócił się do prezydenta Jarosława Klimaszewskiego.

- Podczas rozmów z mieszkańcami został podniesiony problem planowanych zwolnień pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych mu jednostek. Proszono mnie o informację na ten temat. Jeżeli zapytania mieszkańców są zasadne, proszę o udzielenie pełnej informacji na ten temat wraz z podaniem jednostek, których to dotyczy i określeniem ilości planowanych zwolnień wraz z uzasadnieniem - czytamy w interpelacji Andrzeja Gacka, który reprezentuje klub radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Prezydent miasta ma czternaście dni na udzielenie odpowiedzi, licząc od daty wpływu interpelacji.

bak