W najbliższy poniedziałek MZK w Bielsku-Białej przeprowadzi akcję Maska 2020. Na głównych przystankach oraz w autobusach pracownicy MZK, urzędnicy i strażnicy miejscy będą przypominali o obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji publicznej.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa oraz związanymi z nim obostrzeniami 3 sierpnia MZK w Bielsku-Białej przeprowadzi działania prewencyjne oraz edukacyjne dla pasażerów komunikacji zbiorowej. W tym dniu w godzinach przedpołudniowych dwa trzyosobowe zespoły złożone z pracowników wydziału komunikacji Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz MZK będą na głównych przystankach autobusowych w mieście oraz w środkach komunikacji zbiorowej przypominały o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz wręczały ulotki informacyjne i maseczki osobom ich nieposiadającym.

Informacje o obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji zbiorowej są prezentowane od marca br. w formie zapowiedzi głosowych w autobusach oraz plakatów w pojazdach. Przypominają o nim również pracownicy MZK podczas kontroli biletów. Celem akcji Maska 2020 nie jest nakładanie mandatów, ale informowanie o obowiązujących zasadach zachowania w miejscach publicznych związanych z zapobieganiem rozszerzaniu się pandemii.

bb