Od wczoraj w Biurze Obsługi Klienta na terenie ZIAD w Bielsku-Białej przyjmowane są wnioski mieszkańców miasta zainteresowanych udziałem w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Osoby, które w pierwszym dniu naboru zadecydowały się założyć wniosek, musiały uzbroić się w cierpliwość.

W poniedziałek, 7 września od godz. 10.00 rozpoczęło się przyjmowanie wniosków mieszkańców miasta zainteresowanych udziałem w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej. Dzięki projektowi właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie miasta, którzy chcą zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne. Inwestycje będą wykonywane w przyszłym roku.

Projektem objęte są instalacje odnawialnych źródeł energii: dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania, pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne i fotowoltaika. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95 proc. kosztów kwalifikowanych koniecznych do poniesienia na instalacje. Podatek pokrywa grantobiorca. O udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego.

Projekt jest przeznaczony dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej, którzy nie mają zaległości finansowych wobec miasta. Istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem jego zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

Nabór zostanie zakończony 7 października o godz. 18.00 (o projekcie pisaliśmy szczegółowo w artykule Dotacje do pomp ciepła i fotowoltaiki. Jakie formularze, gdzie i kiedy złożyć?).

bb

Foto: UM Bielsko-Biała