Bielski samorząd planuje przyjąć uchwałę w sprawie przystąpienia gminy do „Porozumienia Burmistrzów” na rzecz klimatu i energii. Dokument zakłada podjęcie działań skutkujących redukcją emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 roku.

Porozumienie Burmistrzów to oddolna inicjatywa gmin z całej Europy, które zdecydowały się wesprzeć cele polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej poprzez realizację jej postulatów na swoim terenie. Bielsko-Biała uchwałą Rady Miejskiej z 27 stycznia 2009 przystąpiło do pierwszej edycji Porozumienia Burmistrzów. Nowy dokument zakłada redukcję emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030.

Po przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów gmina ma dwa lata na opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej, do najważniejszych korzyści wynikających z podpisania dokumentu należy zmniejszenie zużycia i kosztów energii na obszarze gminy; redukcje emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy; zwiększenie odporności gminy na zmiany klimatu; nowe miejsca pracy oraz dobry wizerunek miasta jako przyjaznego mieszkańcom i klimatowi.

bak