Trzy banki zainteresowane są udzieleniem miastu Bielsko-Biała dwóch kredytów długoterminowych na łączną kwotę 248 mln zł. Pieniądze te załatają tegoroczną dziurę budżetową w kasie miasta oraz wyprzedzająco sfinansują projekty realizowane ze środków europejskich.

Jak wynika z warunków ogłoszonego przetargu, miasto zaplanowało zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 208 mln zł na sfinansowanie deficytu w kasie miasta w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (ze spłatą do końca 2039 roku) oraz kredytu w wysokości 40 mln zł na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (ze spłatą do końca 2021).

Udzieleniem miastu dwóch kredytów zainteresowane są trzy banki. Ich oferty różnią się wielkością prowizji od kwoty kredytu, marżą banku oraz WIBOR-em. W przypadku dziesięcioletniego kredytu na kwotę 208 mln zł ceny ofert kształtują się od 61,3 do 74,8 mln zł. Zdecydowanie mniej kosztować będzie zaciągnięcie drugiego kredytu. Tutaj ceny kształtują się od 760 do 816 tys. zł.

bak