Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie miasta. Urzędnicy wymagają, by pojazdy wykonawcy usługi posiadały GPS. Przez całą dobę prowadzony ma być monitoring stanu nawierzchni dróg i prognoz meteorologicznych. Okres gotowości do zimowego utrzymania miasta ma rozpocząć się 15 października.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, „przez zimowe utrzymanie należy rozumieć prace w ramach bieżącego utrzymania dróg, przystanków, chodników, placów, parkingów oraz innych obiektów (m.in. przejść podziemnych, mostków, kładek), mające na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi czynnikami pogodowymi, jak opady śniegu oraz śliskość zimowa”.

W zakres świadczonej usługi wchodzi m.in. przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości, całodobowy dyżur ludzi i sprzętu, patrolowanie stanu nawierzchni dróg, chodników, placów, parkingów oraz innych obiektów na terenie miasta Bielska-Białej, obsługa meteorologiczna oraz wywóz śniegu na średnią odległość 15 km od miejsca poboru. Łączna długość odśnieżanych ulic wynosi ok. 600,6 km.

MZD wymaga, by wykonawca usługi dysponował m.in. co najmniej dwunastoma pługoposypywarkami oraz 24 ciągnikami rolniczymi z pługiem i rozsypywaczem. Pojazdy muszą być wyposażone w system GPS. Przed sezonem zimowym wykonawca będzie zobowiązany zgromadzić odpowiedni zapas materiałów, tj. co najmniej tysiąc ton soli drogowej, 20 ton piasku i 50 ton grysu. Okres zimowego utrzymania miasta rozpocznie się 15 października 2020, a zakończy 15 kwietnia 2021.

bak