W najbliższych dniach powinniśmy poznać nazwisko nowego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Konkurs na to stanowisko ogłosił bielski Ratusz. Po wielu latach pracy dotychczasowy dyrektor PUP Leszek Stokłosa przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Do zadań dyrektora należeć będzie m.in. kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej, organizowanie pracy jednostki, bieżące współdziałanie z prezydentem miasta i starostą bielskim, budowanie pozytywnego wizerunku jednostki, a także wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Bezpośrednim przełożonym dyrektora będzie drugi zastępca prezydenta miasta.

Od kandydatów oczekuje się m.in. wykształcenia wyższego (preferowane prawnicze, dodatkowym atutem będą studia podyplomowe z zarządzania), co najmniej trzyletniego stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej pięcioletniego w innych instytucjach rynku pracy, a także co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego i umiejętność pozyskiwania środków europejskich i rządowych.

Nabór na stanowisko prowadzi wydział organizacji i nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zgłoszenia składać można tylko do 18 września. Liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.

bak