Tylko do jutra mieszkańcy Bielska-Białej mogą ubiegać się o dofinansowanie do instalacji pomp ciepła i fotowoltaiki. Jak dowiedział się portal, złożono więcej wniosków niż wynosi przewidziana pula środków. W tej sytuacji konieczna będzie ocena merytoryczna deklaracji.

Jak dowiedział się portal, mieszkańcy Bielska-Białej złożyli już ponad 1,2 tys. wniosków o udział w programie Odnawialne Źródła Energii. Regulamin programu zakłada dofinansowanie 1 tys. instalacji, dlatego konieczna będzie ocena merytoryczna, która wyłoni projekty zakwalifikowane do dofinansowania. Wnioski można składać do jutra godz. 18.00. Deklaracje udziału w formie papierowej przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta przy al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD).

Projektem objęte są instalacje odnawialnych źródeł energii: dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania, pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne i fotowoltaika. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95 proc. kosztów kwalifikowanych koniecznych na instalację (podatek płaci grantobiorca).

Projekt jest przeznaczony dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej, którzy nie mają zaległości finansowych wobec miasta.

bak