Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy ul. 1 Maja. Plany zakładają przygotowanie koncepcji zawierającej m.in. utworzenie tzw. woonerfu, czyli rodzaju alejki miejskiej zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu.

Przetarg na przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od Zamkowej do PCK zakłada modernizację drogi gminnej wraz z przebudową fragmentu ul. Kołłątaja do istniejącego przejścia przez tory kolejowe. Projekt musi zawierać wydzielenie pasa dla rowerów z połączeniem do istniejących ścieżek, przebudowę miejsc postojowych i skrzyżowań, a także utworzenie tzw. woonerfu w trzech wariantach - (od Zamkowej do Sukienniczej, od Zamkowej do Powstańców Śląskich oraz wariant pomijający woonerf).

W dokumentacji przetargowej zastrzeżono, że informację o planowanej inwestycji należy poprzedzić spotkaniem z mieszkańcami, na którym projektant przedstawi prezentację multimedialną i wizualizację. Nie wyklucza się konieczności przygotowania przez projektanta prezentacji multimedialnej i wizualizacji na posiedzenie kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 13 listopada. Zwycięzca przetargu będzie miał 320 dni na przygotowanie projektu przebudowy ul. 1 Maja, licząc od dnia podpisania kontraktu.

bak

Na zdjęciu: woonerf na ul. Traugutta w Łodzi, fot. uml.lodz.pl