W związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wykonaniu bezpłatnych testów na obecność koronawirusa wśród pracowników pomocy społecznej. Na ten cel pozyskane zostały środki z funduszy europejskich.

- W ciągu najbliższych dni kierownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych i innych instytucji pomocowych mogą zgłaszać potrzeby w zakresie testowania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - mówi Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” przewiduje wykonanie 4,5 tys. testów na obecność koronawirusa wśród pracowników pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II, działanie 2.5

bb