Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej prosi wiernych, aby w Dniu Wszystkich Świętych zrezygnowali z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i nie organizowali spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie będzie procesji na cmentarze i mszy polowych na cmentarzach. Cmentarze należy odwiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości Wszystkich Świętych.

Od jutra na terenie diecezji bielsko-żywieckiej zaczną obowiązywać nowe zasady epidemiczne. W związku z tym biskup Roman Pindel udzielił aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy. Ordynariusz zachęca do uczestnictwa w mszy poprzez środki masowego przekazu. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosi osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.

Biskup zachęca w miarę możliwości do uczestniczenia w mszy w ciągu tygodniu z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski) w kościołach może przebywać jedna osoba na 4 mkw., a w czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki) jedna osoba na 7 mkw. powierzchni. Nie wolno gromadzić się wokół kościoła.

Do odwołania zostają zawieszone bierzmowania oraz wizytacje kanoniczne. Wszyscy obecni w kościele - oprócz sprawującego liturgię - mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny). Obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich wiernych na cmentarzu oraz w czasie ślubów i chrztów - oprócz sprawującego posługę. Ordynariusz zachęca do przyjmowania komunii na rękę.

W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie będzie procesji na cmentarze i mszy polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele, zachowując obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnej liczby wiernych na 1 mkw.

bb