Jest wyjątkowym pedagogiem. Wykształciła ponad 40 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Halina Juraszczyk, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, została honorowym profesorem oświaty. To drugi taki tytuł w mieście.

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, a także znaczący i uznany dorobek zawodowy. Taki tytuł nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Halina Juraszczyk jest wieloletnią członkinią Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, egzaminatorką i trenerką egzaminatorów, doradczynią metodyczną i konsultantką ośrodka metodycznego, a także ekspertką MEN. Ma za sobą ponad 30 lat pracy dydaktycznej, a od pięciu lat pracuje w ZSO im. Stefana Żeromskiego.

Opracowała wiele programów kursów doskonalących, jest współautorką i autorką licznych publikacji, m.in. dla Wydawnictwa Szkolnego PWN (repetytoria, zadania i arkusze egzaminacyjne do egzaminów szóstoklasisty, gimnazjalisty) oraz wydawnictw Damidos (Słownik matematyczny) i Dragon (Egzamin ósmoklasisty, Repetytorium ósmoklasisty, Egzamin ósmoklasisty - Tablice, sprawdziany dla klas 4, 5, 6,…). Współautorka programu nauczania Matematyka z informatyką, który uzyskał II nagrodę w konkursie organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wykształciła ponad 40 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Za swój dorobek zawodowy otrzymała liczne nagrody.

bb

Na zdjęciu Halina Juraszczyk, fot. ze zbiorów prywatnych