Pompy hydrauliczne wykorzystywane są dziś w wielu gałęziach przemysłu i produkcji, w których zasilają maszyny i urządzenia o tego rodzaju napędzie. Najczęściej występującym medium w takich napędach jest odpowiednio dobrany olej. Obecnie używa się pomp o różnych konstrukcjach, ale posiadają one kilka wspólnych cech. Jedną z nich jest konieczność zapewnienia stałego przepływu oleju. Tak samo, jak wszystkie urządzenia mechaniczne również pompy hydrauliczne czasem ulegają awarii. Na czym polega ich naprawa i komu należy ją zlecić?

Uszkodzenie pompy – podstawowe informacje

Jak wspomniano, pompy hydrauliczne – tak samo, jak wszystkie inne urządzenia – mechaniczne, czasem ulegają awarii. Może wiązać się to z kilkoma kwestiami. Pierwszą z nich jest naturalne zużycie urządzenia. Jego tempo zależne jest oczywiście od jakości wykonania i materiałów zastosowanych w produkcji. W przypadku pomp wysokiej jakości żywotność jest zazwyczaj dość długa. Warto jednak pamiętać, że pompa hydrauliczna (w zależności od konkretnego typu urządzenia) składa się z elementów bardziej i mniej wrażliwych na zużycie. W większości modeli zdecydowanie najszybciej zużywają się łożyska, które po pewnym czasie (określonym zazwyczaj przez producenta) należy wymienić. Warto o tym pamiętać, ponieważ kiedy dojdzie do poważnej awarii, koszty mogą być znacznie wyższe.

Inną popularną przyczyną jest niewłaściwy montaż i użytkowanie pompy. W przypadku większości modeli producent powinien udostępniać szczegółowe zalecenia dotyczące podłoża, na którym znajduje się urządzenie i szczegółowych warunków użytkowania. W przypadku tańszych modeli powodem awarii mogą być również ukryte wady konstrukcyjne, niska jakość wykonania i zastosowanie w produkcji nieodpowiednich materiałów. Wady urządzenia mogą się zdarzyć oczywiście również w przypadku pomp od znanych i renomowanych producentów, ale jest to znacznie rzadsze.

Najważniejsze rodzaje pomp hydraulicznych

W przypadku pomp hydraulicznych, które w większości służą do napędzania urządzeń (jak na przykład silnik hydrauliczny) zapewnienie stałego przepływu cieczy i równomiernego ciśnienia jest kwestią priorytetową. Najprostsza możliwa – tłokowa konstrukcja pompy nie znajduje w tym przypadku zastosowania, ponieważ powoduje ona cykliczne zmiany ciśnienia, a więc również przepływu medium hydraulicznego. Rozwiązaniem są pompy wielotłoczkowe. Mają one wiele tłoków, które w każdym momencie znajdują się w różnych fazach pracy. Dzięki temu utrzymywane jest ciśnienie zbliżone do stałego. Całkowicie równomierny przepływ cieczy zapewniają natomiast pompy śrubowe, łopatkowe i zębate, w których przepływ oleju powodowany jest przez ruch obrotowy elementów roboczych.

Różne rodzaje usterek

Niezależnie od detali konstrukcyjnych, wszystkie pompy hydrauliczne mają elementy obrotowe, które muszą być umieszczona na jakiegoś rodzaju łożyskach. W przypadku konwencjonalnych łożysk tocznych żywotność eksploatacyjna jest zazwyczaj zdecydowanie mniejsza niż w przypadku nowoczesnych łożysk ślizgowych, smarowanych ciśnieniowo. W obu przypadkach, po upływie maksymalnego czasu eksploatacji (wskazanego przez producenta) konieczna jest wymiana zużytych elementów.

Warto również pamiętać, że pompy hydrauliczne są bardzo często wykorzystywane w maszynach budowlanych. Dlatego też są dość narażone na awarie wynikające z uszkodzeń mechanicznych. Jest to jeden z najczęściej występujących rodzajów problemów z tego typu urządzeniami.

Na czym polega naprawa pompy?

Naprawa pomp hydraulicznych każdorazowo zależna jest od kilku kwestii jak typ urządzenia, rodzaj uszkodzenia i dodatkowe warunki, jak na przykład wciąż obowiązująca gwarancja. W praktyce pompy tego typu to dość proste konstrukcje, w których niewiele elementów może ulec awarii, a pojawiające się problemy (oprócz mechanicznego uszkodzenia) są zazwyczaj dość przewidywalne.

Naprawa polega zazwyczaj na wymianie uszkodzonych bądź wadliwych elementów na nowe, najczęściej oryginalne części. W przypadku wymiany łożysk naprawa dotyczy wyłącznie demontażu urządzenia, instalacji nowych łożysk i powrotnym jego złożeniu. Jeżeli awaria spowodowana jest nie tylko przez zużyte łożyska, ale również przez luzy wału, to naprawa będzie musiała objąć również kwestie związane również z właściwym montażem pompy. W przypadku niektórych rodzajów pomp (na przykład pompy łopatkowe) powolnemu zużyciu ulegają również niektóre z elementów roboczych, których wymiana jednak jest jak najbardziej możliwa.

Jak dbać o pompę hydrauliczną?

Przede wszystkim należy kontrolować pracę urządzenia. Ważne jest, aby w przedsiębiorstwie, w którym pompy takie są wykorzystywane, przynajmniej część operatorów maszyn przeszła odpowiednie szkolenia, dotyczące podstaw ich konserwacji. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie drobnych usterek, a przede wszystkim właściwe zadbanie o odpowiednie warunki pracy pompy. Na pewno zawsze warto zwracać uwagę na wszelkie zmiany w pracy urządzenia. Jeżeli na przykład zmienia się dźwięk przez nie wydawany, to zawsze powinien być to powód, żeby lepiej przyjrzeć się sytuacji.

Należy również pamiętać o regularnych przeglądach pompy, które powinny być wykonywane przez wyspecjalizowany serwis. Dzięki bardzo często udaje się wykryć usterki na wczesnym etapie, kiedy jeszcze naprawa nie wiąże się z dużymi kosztami.

Komu powierzyć naprawę pompy?

Zdecydowanie najbardziej odpowiednim adresem w tej sytuacji jest profesjonalny serwis pomp hydraulicznych. W przypadku pomp, które podlegają w dalszym ciągu gwarancji producenta, naprawy powinny być wykonywane przez serwisy posiadające odpowiednią autoryzację. Wybierając pomoc fachowców, zyskujemy przede wszystkim pewność, że praca zostanie wykonana w sposób prawidłowy, a konieczność kolejnych napraw najprawdopodobniej nie pojawi się prędko.

W kwestii takiej, jak naprawa pompy hydraulicznej cena zależeć będzie przede wszystkim od typu urządzenia, konkretnego modelu i zakresu koniecznych do wykonania prac. Z całą pewnością odpowiednie dbanie o urządzenie, regularne kontrole jego stanu technicznego i reagowanie zawsze, kiedy dzieje się coś niepokojącego może zarówno wydłużyć jego żywotność, jak i znacznie obniżyć koszty użytkowania.