Kask BHP to jeden z podstawowych elementów ochrony zdrowia i życia, dlatego używany jest w wielu branżach. Jako indywidualny środek bezpieczeństwa zalecane jest, aby korzystały z niego osoby wykonujące konkretne obowiązki, jak i te będące w pobliżu prowadzonych prac. Kaski ochronne stosuje się zazwyczaj w budownictwie, energetyce, leśnictwie, górnictwie.

 

W ramach przestrzegania przepisów na organizowanych szkoleniach BHP, służby BHP informują pracowników o podstawowych zasadach bezpiecznej pracy. Ze szczególną uwagą omawiane są środki ochrony indywidualnej, bezpośrednio chroniące życie. Dużą uwagę przywiązuje się do konieczności zakładania kasków i hełmów ochronnych. Jest to niezwykle istotny element. Według przepisów BHP, nawet osoby odwiedzające (projektanci, inwestorzy, goście, stażyści) mają obowiązek przestrzegać zasad BHP i nosić wymaganą w danej sytuacji odzież ochronną.

W praktyce trzeba często przypominać o kasku. Zdarzają się pracownicy, którzy nie chcą zakładać kasku ochronnego, twierdząc, że jest nie wygodny, że przeszkadza.

Kask, który ma spełniać swoje funkcje ochronne, musi być prawidłowo dobrany. Powinien mieć właściwy rozmiar, nie może być ani za duży, ani za mały. W zależności  od wykonywanych prac powinien zawierać, np. dodatkowe ochronniki słuchu. Bardzo ważne jest prawidłowe założenie kasku ochronnego wraz z zabezpieczeniami. Kask nie może spadać, zachodzić na oczy, ani w jakikolwiek sposób zmieniać położenia.

 

10 powodów dla których warto nosić kask ochronny bhp:

 1. Ochrona zdrowia i życia. To najczęściej powtarzane sformułowanie w odniesieniu BHP. I dobrze, bo środki ochronne mają niwelować możliwość wystąpienia negatywnych skutków pracy na danym stanowisku.
 2. Ochrona głowy przed elementami budowy, konstrukcji, rusztowań i maszyn.
 3. Ochrona głowy przed skaleczeniami i otwartymi ranami.
 4. Kask chroni przed uderzeniami, których prawdopodobieństwo jest znaczne. Ma to związek z częstym przemieszczaniem się, pochylaniem, wstawaniem, wychodzeniem z różnych, czasem trudno dostępnych miejsc.
 5. Pracując w 2 osoby lub w grupach, jedna osoba może przyczynić się do zagrożenia względem drugiej.  Dlatego też środki ochronne to również dbałość o zdrowie współpracownika.
 6. Kask ochronny jest czasem jedynym sposobem na ochronę na danym stanowisku pracy, w którym przebywa się samemu.
 7. W zależności od branży chroni przed płomieniami, iskrami, odpryskami stopionego metalu.
 8. Kask jest również wsparciem w przypadku dodatkowych elementów ochronnych takich jak okulary, ochronniki słuchu, kołnierze chroniące kark i szyję oraz osłony na twarz.
 9. Kask chroni górny odcinek kręgosłupa.
 10. Kask chroni głowę podczas dużego promieniowania słonecznego.

 

Jak działa kask ochronny?

Modele kasków różnią się w zależności od typu i przeznaczenia. Za cechę wspólną wszystkich uważa się podstawowe elementy ich budowy.

 • skorupa (produkuje się z poliamidu, ABS, polietylenu lub kompozytu mat  szklanych utwardzanych żywicami syntetycznymi)
 • więźba
 • pas główny

W momencie uderzenia to skorupa pobiera jego moc i energię. Jej nadmiar przekazuje do więźby. Tym sposobem kask chroni przed siłą i skutkami uderzenia.

Warto również zauważyć, że kask ochronny spotyka się nie tylko w pracy. Kask jest również elementem ochronnym dla turystów i zwiedzających. Przykładowo kaski muszą nosić osoby zwiedzające kopalnie, groty, jaskinie, a nawet wodospady.