Przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska pracy każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego w zakresie BHP. Kiedy powinniśmy wykonać szkolenie? Na czym ono polega? Kto może je zrealizować?

Jeżeli pracownik nie zostanie przeszkolony pod kątem BHP, wówczas zwiększa się ryzyko wypadków przy pracy. Bez znajomości zasad i procedur może on nieprawidłowo wykonywać swoje obowiązki i w związku z tym narażać pracodawcę na straty. Wobec tego w interesie pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Na początku wykonuje się szkolenia wstępne, natomiast potem szkolenia okresowe, które mają za cel uaktualnić wiedzę i ją ugruntować.

 

Kto musi być przeszkolony?

Szkolenia dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Także szkolenia powinni przechodzić studenci praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych, którzy zostali zatrudnieni w ramach praktycznej nauki zawodu.

 

Kiedy wykonuje się szkolenia wstępne BHP?

Szkolenie powinno być wykonane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, czyli zanim zacznie on realizować swoje obowiązki. Nie jest ono potrzebne tylko wtedy, gdy pracownik pracuje na tym samym stanowisku, co u poprzedniego pracodawcy, ale i tak eksperci wskazują, że szkolenie będzie wskazane. Zatem pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez ważnego szkolenia BHP.

 

Jak przebiega szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie dzieli się na dwa etapy, a mianowicie szkolenie ogólne, a także szkolenie na stanowisku pracy, tak zwany instruktaż stanowiskowy. Na początku przeprowadza się szkolenie ogólne, natomiast instruktaż po nim – dotyczy on już samego stanowiska pracy zajmowanego przez pracownika.

 

Celem instruktażu ogólnego jest przedstawienie pracownikowi przepisów dotyczących BHP o ogólnym charakterze, także tych obowiązujących u danego pracodawcy. Również szkolenie obejmuje zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Z kolei instruktaż stanowiskowy prezentuje pracownikowi czynności wykonywane na jego stanowisku pracy, środowisko pracy, a także ryzyko zawodowe, które związane jest z danym stanowiskiem.

 

Kto przeprowadza szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne ogólne wykonuje pracownik służby BHP zatrudniony przez pracodawcę lub też zewnętrzna firma organizująca szkolenia BHP. Z kolei szkolenia wstępne stanowiskowe, czyli instruktaż stanowiskowy wykonuje osoba kierująca pracownikami lub pracodawca.

 

Jeżeli szukasz dobrych specjalistów w zakresie BHP, w tym szkoleń wstępnych i okresowych, wybierz firmę HSEC z Krakowa, która w tej dziedzinie posiada szerokie doświadczenie.