Papa jest materiałem, który dość szybko ulega naturalnemu procesowi starzenia. Z upływem czasu, traci ona wszystkie swoje cenne właściwości, takie jak szczelność, trwałość oraz elastyczność. Dlatego przez wielu użytkowników uznawana jest za tworzywo o charakterze przejściowym, stosowane doraźnie i prowizorycznie. Tymczasem, dzięki systematycznym pracom naprawczym i renowacyjnym, pokrycie dachowe z papy będzie nam służyło przez długie, długie lata.

Regularne kontrole stanu technicznego pokrycia oraz szybka reakcja na powstałe uszkodzenia to najlepszy sposób na zwiększenie żywotności poszycia dachowego.

Uszkodzenia poszycia dachowego
Dach kryty papą powinien być kontrolowany przynajmniej raz w roku. Po jesieni i zimie, na jego powierzchni pojawić się mogą bowiem charakterystyczne uszkodzenia. Najczęściej są to pęcherze, pęknięcia, a także różnego rodzaju szczeliny i rozklejenia.
Wystąpienie wybrzuszeń wiąże się ściśle ze zmianami temperatur oraz brakiem odpowiedniej wentylacji. Rysy powstają najczęściej w wyniku kurczenia się papy oraz zmniejszenia jej wytrzymałości mechanicznej. Mogą one być także skutkiem pękania pęcherzów. Rozklejenia i szczeliny spotykamy często w miejscach łączenia papy z elementami nadbudowy dachu i konstrukcji pokrycia, a także na styku papy z obróbką blacharską. Dlatego też, podczas systematycznych przeglądów należy zwrócić na te miejsca szczególną uwagę.

Naprawa dachu z papy – postaw na zawodowców
Wiele osób decyduje się na samodzielną renowację pokryć z papy. O ile przy niewielkich uszkodzeniach może to przynieść zadowalające efekty, o tyle bardziej zaawansowane prace wymagają kompetencji i doświadczenia.
Renowacja pokrycia z papy przeprowadzana na własną rękę przez niedoświadczonego użytkownika nie przynosi zazwyczaj oczekiwanych rezultatów. W najlepszym razie, zakończy się ona kosztownym i pracochłonnym fiaskiem. W najgorszym – stanie się punktem wyjścia dla powstawania kolejnych uszkodzeń i rozszczelnień. Dlatego też, wszelkie naprawy poszycia powinny być prowadzone przez specjalistów. Fachowcy zadbają również o odpowiednią wentylację pokrycia – czynnik niezbędny do prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania materiału. Decydując się na samodzielny remont dachu z papy musimy też wziąć pod uwagę konieczność utylizacji powstałych odpadów. Papa, jako połączenie tektury nasączonej masą bitumiczną, włókniny i mineralnej posypki, uznawana jest za odpad kłopotliwy w zagospodarowaniu. Nie zalicza się jej także do klasycznych odpadów budowlanych. W związku z tym, należy zamówić specjalny kontener, co generuje dodatkowe koszty. Gdy korzystamy z pomocy specjalistycznego serwisu, ciężar utylizacji kłopotliwych odpadów spoczywa na barkach firmy i jest wliczony w cenę usługi.

Źródło: http://www.dohmann.pl/naprawa-dachu-z-papy

Fachowa pomoc w renowacji dachów
Firma Dohmann specjalizuje się w montażu i renowacji pokryć dachowych. Oferujemy kompleksowe usługi, najwyższą jakość wykonania oraz profesjonalizm. Służymy pomocą w ocenie stanu technicznego poszyć oraz w doborze najlepszych rozwiązań.