Zastanawiasz się nad wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednakże koszty założenia są stosunkowo wyższe od kosztów wybudowania tradycyjnego szamba. Pod uwagę jednak należy wziąć fakt, że patrząc na to w dłuższej perspektywie, to okazać się może, że ta inwestycja będzie bardziej opłacalna. Koszty montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przy prawidłowym jej użytkowaniu mogą się zwrócić już po około dwóch latach. Wynika to z niskich kosztów eksploatacji. W przypadku tradycyjnego szamba, oprócz wybudowania obiektu, należy doliczyć systematyczne usługi opróżniania zbiornika.

Jaki jest koszt utrzymania oczyszczalni ścieków ?

Zastanawiasz się nad wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednakże koszty założenia są stosunkowo wyższe od kosztów wybudowania tradycyjnego szamba. Pod uwagę jednak należy wziąć fakt, że patrząc na to w dłuższej perspektywie, to okazać się może, że ta inwestycja będzie bardziej opłacalna. Koszty montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przy prawidłowym jej użytkowaniu mogą się zwrócić już po około dwóch latach. Wynika to z niskich kosztów eksploatacji. W przypadku tradycyjnego szamba, oprócz wybudowania obiektu, należy doliczyć systematyczne usługi opróżniania zbiornika.

Jaki typ oczyszczalni jest najekonomiczniejszy?

Decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków mamy do wyboru oczyszczalnię biologiczną lub drenażową. Rozważając kwestie ekonomiczne pod względem eksploatacji to bardziej opłacalna będzie oczyszczalnia biologiczna. Jednakże koszt budowy tego typu oczyszczalni będzie nieco wyższy w porównaniu do oczyszczalni drenażowej. Porównując żywotność pracy takiej oczyszczalni to wybór oczyszczalni drenażowej to inwestycja na długie lata (7-12 lat), wynika to z regularnego monitorowania i czyszczenia drenów, wymiany gruntu i dewastacji ogrodu bądź działki. Z pewnością oczyszczalnie ekologiczne nie sprawdzą się w dużych aglomeracjach, ponieważ mają słabsze parametry redukcji zanieczyszczeń na tak dużą skalę. Kolejnym minusem oczyszczalni biologicznych jest to, że zajmują dużą część powierzchni działki, konieczne jest dostosowania odpowiednich warunków gruntowo-wodnych oraz wymagają dodawania pożywek i biopreparatów.

Koszty eksploatacji oczyszczalni biologicznej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie posiada w swoim zestawie elementów automatycznych ani ruchomych. Przy prawidłowym jej stosowaniu działa bezawaryjnie, stąd nie wymaga dodatkowego serwisowania. Stałe koszty, jakie należy uwzględnić to koszt prądu zasilającego kompresor, koszt badań wody (zależny od tego, czy jest wymagane pozwolenie wodnoprawe), koszt przeglądów oraz wywozu osadów.

Gdzie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków

Wybierając oczyszczalnię typu VH mamy pełną dowolność, w którym miejscu ją zamontować. Jej ogromną zaletą jest fakt, że nie zachodzą w niej procesy beztlenowe, a tym samym nie wydzielają się nie przyjemne zapachy. Dzięki łatwej obsłudze i prostej automatyce urządzenie działa wprost bezgłośnie. Wobec tego, montaż tego typu oczyszczalni może być bezpośrednio blisko zabudować. W ten sposób zyskujemy więcej miejsca na naszej działce. W dodatku, nie jest niszczony grunt, czego nie można powiedzieć o oczyszczalni drenażowej. Porównując przydomową oczyszczalnię z tradycyjnym szambem, mamy pewność, że wszelkie procesy biologiczne zachodzące wewnątrz oczyszczalni są bezpieczne dla środowiska oraz nie powodują występowania skażeń, co w konsekwencji mogłoby wygenerować ogromne koszty likwidacji szkody.

Jakie warunki trzeba spełnić, by odpowiednio umiejscowić oczyszczalnię

Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu VH odznacza się wysokimi parametrami oczyszczalnia (98,6% redukcji zanieczyszczeń), stąd może zostać zamontowana niemalże w każdym gruncie. Jedyne o czym należy pamiętać to oczyszczalnia musi się znajdować co najmniej 2 metry od granicy posesji lub drogi, co najmniej 15 metrów od studni lub ujęcia wody, co najmniej 1,5 metra od rurociągów oraz 0,8 metra od przewodów elektrycznych. Nie ma podanych w sposób dokładny, jak daleko powinna się znajdować od budynku mieszkalnego bądź drzew lub krzewów. Jeśli chodzi o odprowadzanie czystej wody ściekowej to jest wiele możliwości. Jedną z nich jest odprowadzanie do wód gruntowych, na przykład rowu melioracyjnego bądź innego cieku wodnego. Innym sposobem jest odprowadzanie wody do studni chłonnej lub skrzynek rozsączających. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tej wody do nawadniania trawnika bądź całego ogródka włącznie z ozdobnymi roślinami ogrodowymi.

Jeśli szukasz instalatora oczyszczalni ścieków zapraszamy:

INFORMACJE KONTAKTOWE

BIURO:

ul. Malwowa 3
62-200 Gniezno
tel. 602 37 88 00
E-mail: biuro@primeko.pl
NIP: 784-188-90-85

ODDZIAŁ POZNAŃ:

ul. Jugosłowiańska 52b/6
61-157 Poznań
tel. 531 80 88 60
E-mail: pawel@primeko.pl

www.: http://primeko.pl/kontakt/