Strażacy i policjanci apelują do wszystkich osób noszących się z zamiarem wiosennego wypalania traw, aby zaniechali tego szkodliwego zwyczaju. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, a do atmosfery przedostaje się szereg trujących związków chemicznych.

Co roku ponad połowa akcji gaśniczych w okresie od marca do maja związana jest z pożarami suchych traw i zarośli. Najczęściej pożary są rezultatem celowego działania bezmyślnych ludzi. Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych jest zabronione. Dla sprawców podpaleń zarówno w Kodeksie wykroczeń, jak i Kodeksie karnym przewidziane są kary.

 - Do 11 marca 2014 roku do pożarów traw bielscy strażacy byli alarmowani już 91 razy, co w tym okresie stanowiło ponad  40 proc. wszystkich pożarów. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w: Bielsku-Białej (32 pożary), gminie Buczkowice (29) i gminie Porąbka (18). Dochodziło do nich głównie w marcu. Dodatkowo w tym czasie odnotowano pożary drzew (trzy przypadki), stogów siana oraz upraw rolnych - powiedział nam bryg. Krzysztof Grygiel, zastępca komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Są to duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych. Poza tym, każdy wyjazd jednostek straży pożarnej generuje koszt związany z paliwem, środkami gaśniczymi i amortyzacją sprzętu. Pożary traw i zarośli są często likwidowane przy udziale jednostek OSP, których koszty działań w znacznym stopniu obciążają budżety gmin.

Strażacy i policjanci apelują do wszystkich osób noszących się z zamiarem wiosennego wypalania traw, aby zaniechali tego szkodliwego zwyczaju. Według Kodeksu karnego (art. 163 par.1), ?Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10?. Natomiast według Kodeksu wykroczeń (art. 24 par.1), sprawca podlega karze aresztu, nagany lub grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

Tekst:: Mirosław Jamro