Spacerując po świeżo zrewitalizowanym Parku Słowackiego w Bielsku-Białej, trzeba mieć się na baczności. W jednej z alejek można natknąć się na wątpliwą ozdobę.

Przy dziurze, która pojawiła się w alejce równoległej do ulicy Chopina, rozwinięto ostrzegawczą taśmę i? namalowano kredą znaki ostrzegawcze. Zakończona w roku 2012 rewitalizacja największego parku w mieście obejmowała m.in. wykonanie nowych, pieszo-jezdnych ciągów komunikacyjnych. Dziurawą alejkę oświetla nowoczesna latarnia.

Więcej o tej inwestycji znajdzesz w artykule Fatalna rewitalizacja Parku Słowackiego.

Tekst i foto: Mirosław Jamro