Trzy kontenery na śmieci spłonęły na skutek pożaru śmietnika przy ul. Radosnej w Bielsku-Białej.

Zgłoszenie pożaru wpłynęło około 23.35. Został zadysponowany zastęp straży pożarnej z JRG1 oraz patrol policji. Po dojeździe na miejsce akcji okazało się że palą się kontenery ze śmieciami, ustawione pod wiatą przylegającą do garaży. Sprawna akcja strażaków uratowała kilka aut stojących w garażach oraz w ich pobliżu.

Na skutek pożaru spłonęły lub zostały nadpalone trzy kontenery na śmieci, oraz meble znajdujące się obok śmietnika, a przeznaczone do wywiezienia na wysypisko. Przyczynę pożaru ustalą biegli. Działania strażaków zostały zakończone około 00.25.

Tekst i foto: Mirosław Jamro