Dziś mija sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w miniony piątek otwarto Hałcnowską Izbę Historyczną, a dziś w Bazylice Mniejszej odprawiono mszę za Ojczyznę, którą poprzedził przemarsz strażaków i gości.

Uczestnicy przemarszu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Józefa Braka, dawnego kierownika szkoły, który zginął w obozie koncentracyjnym. - Ten radosny jubileusz skłania nas do wdzięczności najpierw wobec Boga, a następnie wobec naszych przodków, którzy walką zbrojną, działalnością dyplomatyczną, ale także codzienną, uczciwą i żmudną pracą i miłością przynieśli nam niepodległość. Jubileusz zaprasza nas do refleksji nad dwoma wielkimi darami: nad darem, jakim jest Ojczyzna i nad darem, jakim jest wolność. Zastanawiając się nad darem Ojczyzny, warto wsłuchać się w słowa św. Jana Pawła II, jednego z największych Polaków w naszej historii, który przez lata kształtował naszą chrześcijańską, narodową tożsamość. Uczył nas miłości do Boga i Ojczyzny. Jak mało kto przyczynił się, abyśmy z Polski byli dumni. Aby o Polsce w świecie dobrze mówiono. Utwierdzał w nas ducha wolności - mówił ks. Piotr Konieczny, proboszcz parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P.

Jedną z intencji była prośba o wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, aby obecni na mszy pamiętali o narodowej tożsamości i przez uczciwą pracę oraz solidne wypełnianie codziennych obowiązków przyczyniali się do dobra i piękna naszej Ojczyzny.

Dalsza część obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w Domu Kultury w Hałcnowie, gdzie m.in. miał miejsce finał przeglądu pieśni patriotycznej, występ dzieci i młodzieży z SP nr 28, a także koncert orkiestry strażackiej z OSP Hałcnów.

Tekst i foto: Mirosław Jamro