Cztery zastępy straży pożarnej, pogotowie gazowe i patrol policji wysłano po otrzymaniu zgłoszenia wycieku gazu w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego w Bielsku-Białej.

Zgłoszenie do WCPR wpłynęło o godz. 20.48 - Przechodzień zadzwonił na numer 112 i zgłosił wyciek gazu. Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania okazało się, że w tym miejscu trwają roboty drogowe. W trakcie robót ma być wymieniona część instalacji gazowej (z jakiegoś powodu wstrzymano prace związane z wykopem, w którym ulatnia się gaz - przyp. red.). Stężenie gazu w wykopie waha się od 20 ppm do 1000 ppm, w zależności od miejsca pomiaru. Poza wykopem nie stwierdzono obecności gazu - powiedział nam st. kpt. Marcin Rutkowski, JRG1 w Bielsku-Białej.

Jak dowiedział się nasz portal, do czasu zakończenia prac w obrębie skrzyżowania ani straż pożarna, ani pogotowie gazowe nie mogą podjąć działań. Dlatego nie można wykluczyć, że za jakiś czas przypadkowy przechodzień znów zgłosi wyciek gazu w tym miejscu.

W akcji uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej z JRG1, dwa z OSP Lipnik, pogotowie gazowe i patrol policji. Działania służb zakończono po godz. 21.30.

Tekst i foto: Mirosław Jamro