Mając na uwadze maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, w Bielsku-Białej wprowadzono szereg rygorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażakom-ratownikom oraz sprawnego funkcjonowania poszczególnych jednostek.

- W przypadku akcji, gdy prowadzimy czynności w pomieszczeniach z osobami postronnymi, staramy się uzyskać informacje, czy lokal nie jest objęty kwarantanną i czy możemy do niego wejść bez specjalnych zabezpieczeń, ubrań ochronnych, maseczek, gogli i rękawic. Pierwszy wywiad na miejscu zdarzenia prowadzimy z bezpiecznej odległości, żeby nie mieć bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Po uzyskaniu informacji, że w miejscu naszych działań jest bezpiecznie, nie ma kwarantanny, osoby nie przebywały za granicą czy nie wykazują objawów infekcji, działania prowadzimy standardowo - powiedział nam ratownik.

W przypadku, gdy mieszkanie lub inny obiekt jest objęty kwarantanną, strażacy muszą użyć specjalistycznych ubrań ochronnych i działać tak, jak w przypadku stref zagrożenia chemicznego lub biologicznego.

W związku ogłoszoną pandemią koronawirusem SARS-Cov-2, do jednostek włączonych do KSRG przesłano szereg wytycznych dotyczących zabezpieczeń i zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Wszelkie dodatkowe informacje są przedstawione na stronie www.straz.gov.pl.

Tekst i foto: Mirosław Jamro