Lokalizacja:

Ten fragment miasta jest naturalnym magnesem, który powinien, nie tylko swoimi walorami architektoniczno - urbanistycznymi, ale także atrakcyjną ofertą programową przyciągać mieszkańców miasta, regionu i turystów. Prezentowany projekt jest wizją rozwoju miasta Bielska - Białej. Wizją, której realizacja pozwoli na znaczny wzrost znaczenia śródmieścia, także w skali ponadregionalnej.

Inwestycja ta jest propozycją rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych i rewaloryzacji fragmentu śródmieścia. Dzięki realizacji przedstawianego projektu śródmieście odzyska swoją zawsze mu należną rangę w przestrzeni miasta. Kwartał, w którym znajdowały się budynki po zakładach przemysłu wełnianego „Finex” znajduje się w śródmieściu miasta. Od strony południowej przylega do głównego deptaku pieszego miasta - ul. 11-go Listopada. Od strony północnej kwartał jest ograniczony ulicą Mostową i znajdującą się za nią Galerią „SFERA”. Od wschodu kwartał jest ograniczony rzeką Białą, a zabudowa poprzemysłowych hal nad nadbrzeżem  rzeki tworzy jeden z najbardziej malowniczych w Polsce krajobrazów „miasta nad wodą”. Od zachodu kwartał ogranicza ulica Cechowa - pieszy deptak łączący ul. 11-go Listopada ze SFERĄ.

Poprzez nowe zagospodarowanie kwartału w centrum miasta zostaną zlikwidowane przestrzenne i funkcjonalne pustki - parking, była stacja benzynowa i ruiny starej fabryki. Słabe zagospodarowanie kwartału: skwer z drzewami, parking, pozostałości po starej małej stacji benzynowej, myjnia samochodowa, tworzy wyraźną barierę w harmonii przestrzeni miasta.  Dodanie nowych elementów kompozycji urbanistycznej scali i wzbogaci strukturę śródmieścia. Bezpieczeństwo użytkowania, rozumiane zarówno jako segregacja ruchu kołowego i pieszego, jak i socjologiczne poczucie bezpieczeństwa i likwidacja patologii, jest ważnym elementem pozytywnego wartościowania przestrzeni miasta. Realizacja budowy nowego obiektu, jako naturalnej rozbudowy Galerii SFERA, pozwoli na poszerzenie rejonu przestrzeni publicznej o nowe bezpieczne miejsca.

Przywrócenie mieszkańcom śródmieścia:

Całość realizacji stworzy efekt naturalnego rozwoju miasta jako kontynuacji aktualnych światowych trendów urbanistycznych i architektonicznych poprzez pełną integrację nowych struktur przestrzennych oraz Sfery z urbanistyką Bielska - Białej.

Realizacja następujących założeń projektowych:

  • Utrzymanie istniejących linii zabudowy (nadbrzeże, ul. Cechowa / Wałowa), tam gdzie są one spójnym elementem istniejącej  architektury miasta.
  • Ukształtowanie nowych przestrzeni publicznych - placu przed SFERA i krytej ulicy pieszej wewnątrz kwartału.
  • Pokazanie w strukturze urbanistyczno-architektonicznej historycznych nawarstwień i tradycji miejsca. Projekt zachowa najbardziej wartościowe elementy architektury zespołów pofabrycznych i odzwierciedli tożsamość miejsca.
  • Powiązanie i połączenie funkcjonalne, komunikacyjne i przestrzenne dwóch centrów aktywności w mieście: ul. 11-go listopada i SFERY.
  • Kontynuacja Sfery jako bezpiecznej, atrakcyjnej strefy pieszej.
  • Architektura będzie kontynuować nową jakość i skalę przestrzeni w mieście, którą wyznaczyła powstała kilka lat temu Galeria SFERA.

Główną osią nowoprojektowanego założenia jest nowa, wewnętrzna, kryta szklanym dachem ulica, będąca w jednej linii przedłużeniem wewnętrznej ulicy Centrum Sfera do ulicy 11- go Listopada. Ciąg ten stworzy łącznik integrujący i jednocześnie likwidujący dwucentrowość śródmieścia miasta.
 
Założenia ochrony zabytków i krajobrazu:

W brukowanej posadzce pasażu zostaną odzwierciedlone zarysy trzech fabryk i zabudowy pofabrycznej jako świadków miejsca. W projekcie założono pozostawienie wartościowych elementów urbanistycznych i architektonicznych z istniejącego stanu. Zaprojektowano więc wyburzenia budynków i budowli starych fabryk za wyjątkiem zachowania i odrestaurowania elewacji wzdłuż rzeki i elewacji siedzib przemysłowców przy ulicy Cechowej 22 i 24. Pozostałe struktury budowlane będą nowe, dostosowane do potrzeb nowych funkcji. W projekcie przewiduje się w wewnętrznych elewacjach kontynuację historycznie występujących materiałów - np. cegły i klinkieru.

Nadrzędnym założeniem inwestycji jest utrzymanie krajobrazu nadbrzeża rzeki i udostępnienie go mieszkańcom miasta poprzez ciąg pieszy w nowym podcieniu, który będzie biegł wzdłuż rzeki. Wycięty w pofabrycznych elewacjach o postindustrialnych formach podcień stanie się atrakcyjnym elementem krajobrazu miasta.

Funkcje:

Funkcje proponowane dla nowego kompleksu są planowane jako „naturalne” wypełnienie tkanki miasta. Funkcje będą usytuowane warstwowo w sposób odmienny dla każdej kondygnacji. Siedem poziomów pomieści: parking podziemny, klub muzyczny, pomieszczenia techniczne, galeria handlowa, gastronomia, pasaże piesze, mieszkania i apartamenty, węzeł dostawczy, wjazdy do parkingów,  hotel z częścią konferencyjną

Galeria handlowa. Realizacja pasażu zawierającą ponad 100 sklepów różnych branż i różnej wielkości. Program markowych sklepów galerii uzupełniać będą liczne punkty usługowe, bankomaty, placówka poczty, placówki bankowe.

Pasaż będzie przestrzenią integrującą wnętrze budynku. W swoim ogólnym charakterze będzie on kontynuował formę i funkcję pasażu Sfery. Naturalna zieleń, fontanny, latarnie i inne elementy małej architektury dopełnią i uatrakcyjnią przestrzeń dla użytkowników.

Gastronomia. Zaprojektowano szereg nowych lokali gastronomicznych. Będą one zlokalizowane w ramach galerii handlowej.

Mieszkania. Powyżej poziomów handlowych i usługowych zaprojektowano mieszkania i apartamenty. Przewiduje się lokale mieszkaniowe o zróżnicowanej powierzchni użytkowej i różnym programie, np. mieszkania typu studio, apartamenty, mieszkania w formie loftów (wykorzystując poprzemysłowy charakter pozostawionych starych murów fabryki), maisonette (mieszkania dwupoziomowe) i inne. Ponieważ zaprojektowano strop ponad kondygnacją handlu jako zielony taras, stwarza się możliwość wyjścia na ogrody na dachach, co powinno zwiększyć atrakcyjność mieszkania w mieście. Do całego zespołu mieszkaniowego zaprojektowano niezależne wejście.

Hotel. Projekt przewiduje realizację hotelu 2 lub 3 gwiazdkowego. Hotel byłby dostępny w parterze. Na poziomie II piętra zaprojektowano zespół sal konferencyjnych.

Charakterystyczne dane techniczne:

 

Galeria Sfera dziś

Galeria Sfera jutro

Powierzchnia użytkowa

38.000 m2

132.000 m2

Powierzchnia handlowa

17.600 m2

41.700 m2

Powierzchnia rozrywki

7.400 m2

8.200 m2

Powierzchnia biur

3.800 m2

3.800 m2

Mieszkania

-

100 apartamentów

Hotel

-

Ok. 100 pokoi

Parkingi

800 miejsc

2.200 miejsc