W wielu miejscach wzdłuż granic Polski katolicy modlili się wczoraj o ratunek dla Ojczyzny i całego świata. W diecezji bielsko-żywieckiej udział w projekcie zadeklarowało ponad 8 tys. osób. Nasz fotoreporter towarzyszył dużej grupie wiernych, która wspólnie z biskupem bielsko-żywieckim Romanem Pindlem modliła na rynku w Cieszynie.

„Różaniec Do Granic” to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całego kraju modlitwą różańcową. Wczoraj w godzinach porannych pielgrzymi spotkali się w 320 kościołach stacyjnych położonych wzdłuż wszystkich granic Polski, w tym w 26 świątyniach diecezji bielsko-żywieckiej. Po mszy udali się do „stref modlitwy”, gdzie po południu odmawiano wszystkie cztery części różańca. 

Pielgrzymi z różnych stron kraju dotarli m.in. do takich przygranicznych miejscowości w Beskidach, jak Korbielów przy granicy ze Słowacją, polsko-czesko-słowacki Trójstyk w Beskidzie Śląskim, Zwardoń na Żywiecczyźnie czy Marklowice Górne na Śląsku Cieszyńskim. Nasz fotoreporter towarzyszył dużej grupie wiernych, która wspólnie z biskupem bielsko-żywieckim Romanem Pindlem modliła na rynku w Cieszynie.

Dominowali mieszkańcy diecezji bielsko-żywieckiej z województwa śląskiego i Małopolski, ale nie brakowało pielgrzymów z innych zakątków kraju: z Bełchatowa, Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Sosnowca. Projekt "Różaniec Do Granic" na cieszyńskim rynku zgromadził około 3 tys. wiernych. Przy ołtarzu polowym odprawiono koncelebrowaną Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu.

Foto: Marcin Łukaszewicz