Nie do poznania zmienia się krajobraz modernizowanej ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej. Największe zaawansowanie prac widać przy granicy z Kozami, z kolei najwięcej brygad i sprzętu budowlanego pracuje w środkowym odcinku drogi w rejonie obwodnicy, gdzie wciąż dużo jest do zrobienia. 

Na remontowanej ul. Krakowskiej już od granicy z Kozami trwają prace na dużej ilości odcinków. Na drugim modernizowanym pasie ruchu kładziona jest podbudowa, większość chodników po stronie południowej została już zrealizowana. Po przeciwnej stronie ulicy prace przy układaniu nawierzchni chodników są mniej zaawansowane, podobnie jest z wyjazdami z ulic podporządkowanych oraz posesji. 

Im bliżej w kierunku centrum Bielska-Białej tym mniejsze zaawansowanie prac na jezdni. Zdarzają się odcinki na których nowego asaltu nie mamy na żadnym kierunku ruchu. Większe prace budowlane realizowane są w pobliżu obwodnicy, gdzie oprócz dużej ilości wykopów wprowadzony został ruch wahadłowy. Tam w piątek po południu, gdy wykonywaliśmy zdjęcia, pracowało najwięcej brygad i sprzętu. 

Poniżej obwodnicy otworzono ul. Krzyżową dzięki czemu od strony miasta kierowcy mogą dostać się na obwodnicę. Jeszcze przed Podgórną droga ma jeden pas. Od zjazdu na obwodnicę w kierunku centrum miasta prace koncentrowały się głównie w zakresie budowy chodników i dojazdów do posesji.

Tekst i foto: Piotr Bieniecki