W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie władz Bielska-Białej z mieszkańcami Wapienicy w sprawie idei budowy spalarni odpadów. Wapienica, a dokładniej teren nieczynnej elektrociepłowni przy ul. Londzina, jest jedyną znaną nam i opinii publicznej konkretną propozycją lokalizacji tej inwestycji. Wapieniczanie są do pomysłu nastawieni nieufnie, a nawet wrogo, czemu trudno się dziwić. Udaliśmy się w okolice elektrociepłowni, aby porównać dane pojawiające się jako argumenty po obu stronach sporu z rzeczywistym stanem rzeczy.

Wapienica jest najbardziej rozległą dzielnicą Bielska-Białej: jej północne granice dzieli od południowych aż sześć kilometrów. Jest przy tym na tyle zróżnicowana, że trudno ją traktować jako jednolitą, spójną całość. W południowej części, na południe od ulicy Cieszyńskiej, mamy głównie osiedla domów jednorodzinnych oraz tereny rekreacyjne i górskie.

Zabudowa mieszkalna i usługowa

Na północ od ul. Cieszyńskiej krajobraz stopniowo się zmienia. W zachodniej części tego obszaru dominuje zabudowa mieszkalna sąsiadująca z niedużymi zakładami usługowymi i sklepami, w tym gęsta zabudowa jednorodzinna. Znajdują się tu też osiedla mieszkaniowe przy ul. Zwierzynieckiej: starsze bloki sąsiadują z nowoczesnym osiedlem, przy którym budowane są apartamentowce.

Na wschód od ul. Międzyrzeckiej zabudowa mieszkalna kończy się przy ul. Gagarina. Za ostatnimi domami przy tej ulicy i dalej na zachód działają nieliczne zakłady przemysłowe i hurtownie. Dominuje tu gęsta zabudowa mieszkalna i usługowa, a dotąd niezabudowane przestrzenie wypełniają się domami w trakcie budowy.

Na północy Wapienicy (od skrzyżowania Międzyrzeckiej z Lajkonika) zaczyna się obszar ściśle przemysłowy, ciągnący się aż do drogi ekspresowej S52, z którą sąsiaduje teren identyfikowany jako potencjalne miejsce budowy spalarni. Nad tym terenem góruje ogromny komin byłej elektrociepłowni. W razie decyzji o budowie spalarni zostanie wyburzony, ale jego widok w ostatnim czasie budzi sporo emocji.

Między zabudowaniami przemysłowymi

W tej najbardziej wysuniętej na północ części Wapienicy znajdują się m.in. betoniarnie, liczne fabryki, hurtownie, warsztaty samochodowe, składy materiałów budowlanych i centra logistyczne zatrudniające setki osób, a także giełda towarowa. Obok niej, w strefie typowo przemysłowej ulokowano dwa duże bloki mieszkalne, a 200 metrów za nimi kilka mniejszych budynków wielorodzinnych. W odległości ponad 800 m od komina jest już wiele budynków mieszkalnych.

W odległości do 800 m od charakterystycznego komina naliczyliśmy około dziesięciu domów między zabudowaniami przemysłowymi (np. przy uli. Szyprów, Świt, Dworskiej i Sabały). Na północ od komina, w "granicznej" odległości 800 m znajduje się także część Międzyrzecza Górnego z kilkudziesięcioma domami jednorodzinnymi, drobnymi zakładami i sklepami, bazą firmy zajmującej się gospodarką odpadami, wytwórnią asfaltu, salonem samochodowym i hurtowniami.

Odległości (w linii prostej) od komina byłej elektrociepłowni mierzyliśmy za pomocą narzędzia dostępnego w Mapach Google, które jest łatwe w użyciu i weryfikacji. Przy sprawdzaniu korzystaliśmy z dostępnych zdjęć satelitarnych. Dla pewności część pomiarów potwierdziliśmy za pomocą Geoportalu, z którego korzystaliśmy także przy określaniu typu zabudowy w sąsiedztwie kilometra od nieruchomości przy ul. Londzina.

Niektóre obiekty położone w odległości poniżej 800 m od komina (w linii prostej):
* 144 m: dwa niewielkie domy przy ul. Szyprów - z banerem przeciw budowie na płocie (najbliższe budynki mieszkalne),
* 347 m: dom przy ul. Strażackiej (Międzyrzecze) - prawdopodobnie drugi najbliżej stojący budynek mieszkalny,
* 370 m: przesłonięty drzewami dom przy ul. Bielskiej w Międzyrzeczu - pierwszy budynek mieszkalny przy tej ulicy w Międzyrzeczu,
* 670 m: bloki mieszkalne koło giełdy przy ul. Relaksowej,
 
Niektóre obiekty w odległości ponad 800 m od komina (w linii prostej):
* 810 m: zakręt ul. Dworskiej przed skrzyżowaniem z ul. Zwierzyniecką. Od tego miejsca zaczyna się dzielnica gęstej zabudowy jednorodzinnej: bliżej komina są wcześniej wspomniane domy przy ulicach Szyprów, Świt i Sabały, Dworskiej oraz bloki koło giełdy.
* 921 m: ogródki działkowe
* 926 m: osiedle starszych bloków przy ul. Zwierzynieckiej
* 960 m: nowoczesne osiedle przy ul. Zwierzynieckiej
* 1 km: brama na teren budowy apartamentów
 
Powyżej 2 km:
* 2,2 km: Dom Kultury przy ul. Cieszyńskiej (centrum Wapienicy),
* 2,3 km: Szkoła Podstawowa nr 32
* 2,57 km: WSFiP przy osiedlu Polskich Skrzydeł
* 3,10 km: cmentarz wojskowy na osiedlu Wojska Polskiego
* 3,19 km: stadion "Sprint" w Wapienicy
* 3,29: kościół św. Stanisława w Starym Bielsku
* 4,6 km: parking koło Karczmy pod Zaporą - mniej więcej w tej odległości kończy się wszelka zabudowa mieszkalna w Wapienicy (bliżej znajdują się m.in. takie obiekty, jak Park Zdrojowy w Jaworzu (3,96 km), Międzyrzecze Górne, osiedle Sarni Stok, cmentarz w Kamienicy (4,20 km), Starostwo Powiatowe (4,53 km) basen Panorama (4,46 km)
* 5,8 km zapora w Wapienicy
 
Tekst i foto: Piotr Bieniecki