„Panoramiczny Happening Morski" Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego Kossakowskiego - w 50. rocznicę wydarzenia na Plenerach w Osiekach (1967).

Wystawa 30 fotografii Eustachego Kossakowskiego wykonanych na plaży w Łazach podczas happeningu Tadeusza Kantora w 1967 roku.

Eustachy Kossakowski (1925-2001) studiował architekturę, jednak całe swe życie poświęcił pasji fotograficznej, którą miał odziedziczyć po swym ojcu, chirurgu dziecięcym. Twórczość fotograficzna Eustachego Kossakowskiego dzieli się na dwa okresy: „okres polski"(lata 50. i 60.) oraz „okres paryski" - od 1970 roku do daty śmierci artysty (2001). W latach 50. i 60., jako współpracownik czasopism „Stolica", „Zwierciadło", „Ty i Ja" oraz zagranicznej edycji pisma „Polska", dokumentuje polską rzeczywistość. Zasłynął m.in. wybitną serią fotografii pejzażu przemysłowego lat 50. i 60. Wraz z Tadeuszem Rolke jest autorem unikalnej dokumentacji polskiej awangardy artystycznej lat 60. -  twórczości artystów związanych z Galerią Krzywego Koła i Galerią Foksal, między innymi Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, oraz teatrów Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego. Jest autorem pełnej dokumentacji Panoramicznego Happeningu Morskiego Tadeusza Kantora, w tym słynnej fotografii ukazującej Edwarda Krasińskiego dyrygującego morskimi falami.