Sprawy/Matters to wystawa indywidualna Joanny Zemanek, na której artystka zaprezentuje swoje ważniejsze realizacje i projekty.

Większość prac autorka wykonuje w technikach własnych; są to głównie hafty i wydruki na jedwabiu lub bawełnie. Nierzadko realizuje także instalacje przestrzenne, multimedialne i działania w rodzaju site-specific. Joanna Zemanek opowiada o kobiecie, o jej zmaganiach z własną naturą, tradycją, rolami społecznymi. Bez patosu i bez perwersji mówi o ważnych sprawach: dojrzewaniu, wstydzie, braku akceptacji, wykluczeniu, trudnych relacjach z bliskimi.

Źródłem inspiracji są osobiste doświadczenia i historie, które w procesie tworzenia przekształcone zostały w treści bardziej ogólne. Poprzez grę słów, skojarzeń, odniesień do historii literatury, sztuki i kultury, konkretne zdarzenie lub rzecz, które było impulsem, traci swój pierwotny sens, wyłaniając nowe znaczenia.

Twórczość Joanny Zemanek bywa przez krytyków określana jako feministyczna, zapewne z racji orientacji na „żeńskie sprawy”. Jednak autorka, jak sama przyznaje, nie tworzy manifestów, ani nie realizuje niczyich programów. Jest kobietą, artystką, jej sztuka wynika z autentycznej potrzeby mówienia o człowieku i jego problemach.

Wystawa Joanny Zemanek Sprawy/Matters jest Nagrodą Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej przyznaną podczas Międzynarodowego Triennale Tkaniny Artystycznej Textile Art of Today 2015–2017.