Wystawa Piotra Wdowiaka "Czerwonym tramwajem do przystanku Niepodległość"

12 maja 2015 r. minęło  80 lat od śmierci, a 4 grudnia br. minie 150 lat od narodzin marszałka Józefa Piłsudskiego  – syna Ziemi Wileńskiej i Żmudzkiej oraz wielkiego patrioty Polski. Jego serce przestało bić dokładnie w 9. rocznicę przewrotu majowego. Marszałek był kluczową postacią odzyskanej wolności II Rzeczpospolitej oraz architektem ładu politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej po traktacie wersalskim. W odrodzonej po 117 latach zaborów Polsce zajmował najważniejsze funkcje państwowe: Naczelnika Państwa, Marszałka Polski oraz Premiera II RP. Jako wódz sił zbrojnych i polityk musiał zmierzyć się w kraju z liczną opozycją ugrupowań narodowych w tym największej – Narodowej Demokracji tzw. endecji. Wobec tylu oponentów pozostawał przez całe życie wierny wielokulturowości I RP, rodzinnej tradycji niepodległościowej wybudowanej na powstaniach listopadowym i styczniowym.

Patronat nad wystawą objęli: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.