Stowarzyszenie Hajstra na zlecenie miasta Bielska-Białej prowadzi animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży.

 

  • 16 grudnia w godz. 12.00-15.00 Unihokej w Luce Arena przy ul. Legionów 26/28.
  • Śniegowe szaleństwa – 13 stycznia w godz. 12.00-15.00 na teren przy schronisku na Dębowcu,
  • Świat kina – 27 stycznia w godz. 12.00-15.00 w Osiedlowym Centrum Kultury Pegaz na os. Słonecznym.

Animacje w ramach projektu Dziecko-Rodzina-Przyszłość dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.