W styczniu w Książnicy Beskidzkiej będzie można obejrzeć wystawę Literackie i historyczne ścieżki przez Beskidy.

Wystawa zorganizowana w ramach realizowanego przez Krajská knižnica w Žiline Mikroprojektu, który realizowany jest przez Žilinský samosprávny kraj Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem transgranicznym jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej.

16 stycznia w godz. 11.00 -14.00 – wernisaż wystawy połączony z konferencją i promocją publikacji  Literackie i historyczne ścieżki przez Beskidy. Szczegółowy program konferencji dostępny będzie na plakatach oraz stronie www.ksiaznica.bielsko.pl.