1 lutego w Galerii Bielskiej BWA wernisaż wystawy "Drobne ranki, piękne zmierzchy" Pauliny Poczętej.

Na wystawę Pauliny Poczętej składają się prace powstałe w kilku ostatnich latach, zrealizowane w różnych mediach: niewielkich rozmiarów autoportrety malarskie, rysunki i kolaże rysunkowe z cyklów „Odrobina człowieczeństwa" i „Ślady po bańkach" oraz inne prace, układające się w małe serie. Artystka wykorzystuje w twórczości obiekty znalezione - zarówno analogowe, jak i cyfrowe - przedmioty codziennego użytku, popsute lub zużyte, tracące swoją pierwotną funkcję. Poprzez działania artystyczne Paulina Poczęta przywraca ich wartość oraz nadaje im nowy sens. W pracach, opartych w dużej mierze na autoportrecie, porusza problem samotności człowieka, odwołuje się do tematyki pamięci i wspomnienia.

"Moja codzienna praktyka twórcza to gimnastykowanie się z codziennością; odszukiwanie, fotografowanie, zestawianie i przetwarzanie istniejących „realiów" w projekcje własnych wizualnych sentymentów, odkrywających mikrosensy i bezsensy otoczenia oraz mnie samej.
Uprawiam zbieractwo artystyczne, kolekcjonuję schodzone skarpety, zapisuję strzępy zdań, rysuję – uwzniaślając farsę, maluję – zwłaszcza siebie. Bawię się w wizualne piekło/niebo, starając się być uważną na tę całą niezauważaną niepotrzebność.
Jestem dziwną kolekcjonerką zdarzeń i emocji".

– Paulina Poczęta

Wystawa trwa od 2 do do 25 lutego 2018 roku.

http://www.galeriabielska.pl/index.php?d=details&sek=Wystawy&idArt=2893