16 kwietnia rozpoczyna się  Sacrum in Musica. W trakcie tegorocznego Festiwalu nie zabraknie formy oratoryjnej, muzyki żydowskiej, starocerkiewnej oraz gospel.

Od 16 do 19 kwietnia trwać będzie XIX Międzynarodowy Festiwal Sacrum in Musica. Coroczny festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu jest organizowany pod patronatem Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Pindla oraz Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adriana Korczago.

Program Festiwalu i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie BCK.